Bellenscherm-696x390

Bellenscherm tegen verzilting

(foto: Wikimedia Commons)

In de Noordersluis in IJmuiden zijn op zaterdag 1 september twee bellenschermen geïnstalleerd, om te voorkomen dat zout en zoet water zich zullen vermengen in de sluis. De droogte van de afgelopen maanden zorgt er voor dat de waterstand van de Rijn, ondanks de regenbuien van de afgelopen periode, historisch laag staat. Dit verstoort de zoetwateraanvoer en veroorzaakt verzilting van het water. Rijkswaterstaat is genoodzaakt om extra maatregelen te nemen om verdere verzilting van het Noordzeekanaal tegen te gaan. Rijkswaterstaat, SPIE en Van Doorn Geldermalsen BV werken hierbij samen met Atlas Copco Rental, die de olievrije perslucht leverde.

Door het creëren van bellenschermen, wordt een luchtstroom gegenereerd met 100% olievrije perslucht (ISO 8573-1 CLASS 0). Een bellenscherm is een gordijn van luchtbellen, waarbij de opborrelende lucht wordt opgewekt door compressoren. Atlas Copco Rental Nederland leverde voor deze bellenschermen twee PTS 1600 100% olievrije compressoren, die gedurende minimaal 4 weken. een totale luchtstroom van 90 m³/min zullen leveren. Om verontreiniging van het oppervlakte water met olie te voorkomen, is er gekozen voor 100% olievrije perslucht. Bij het comprimeren van de perslucht is daarbij geen smering door olie noodzakelijk, waardoor de kans op oliedoorslag is uitgesloten.

Verziltingsproces

Omdat zout water zwaarder is dan zoet, stroomt het zoute water in de onderste laag van het water de sluis binnen, bij het openen van de sluisdeur. In de bovenlaag bevindt zich dan weer het zoete water. Bij het openzetten van de sluis aan de andere kant, stroomt op dezelfde manier dan weer het zoute water uit de kolk naar de zoete kant en dan vult de kolk zich met zoet water. Zonder bellenscherm, zou op korte tijd vrijwel al het zoete water in de sluiskolk gemengd worden met zout water. Een dergelijk bellenscherm werd ook gebruikt bij de Deltawerken, bij de sluizen van de Afsluitdijk en bij Terneuzen.

Zie ook: https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/2018/08/rijkswaterstaat-plaatst-twee-extra-bellenschermen-tegen-verzilting.aspx