IMG_3499-720x208

VDAM geen enkele tekortkoming na audit ISO 55001

briefpapier_def.epsVan Doorn Assetmanagement is door een auditteam van Kiwa bezocht voor een opvolgingsaudit in het kader van het ISO 55001 certificaat. Het certificatietraject is gestart in het najaar van 2015 en het certificaat werd in maart dit jaar verleend, het ging dus om het eerste opvolgingsbezoek. Een groot aantal medewerkers van VDAM is door de auditoren geïnterviewd en er is ook veel documentatie doorgenomen. Aan het einde van de sessie konden de auditoren ons mededelen dat er geen enkele tekortkoming is geconstateerd.

Vanzelfsprekend werd dit goede nieuws met grote tevredenheid ontvangen, maar dit zal het streven naar een nog betere dienstverlening voor onze opdrachtgevers niet verminderen. ‘Met het certificaat tonen we aan dat we aan de eisen zoals deze in de norm zijn gesteld voldoen, maar dit betekent zeker niet dat we ons niet meer verder willen verbeteren.’ Aldus Erik van Doorn, verantwoordelijk voor de managementsystemen die binnen Leeuwenstein Groep worden toegepast. ‘Het team van VDAM is deskundig en zeer gemotiveerd en iedere dag leren we met elkaar hoe we onze klanten (en hun assets) nog beter van dienst kunnen zijn.’

ISO 55001 is een managementsysteem dat is gericht op het zorgvuldig bouwen en beheren van assets, oftewel zaken die voor een organisatie van grote waarde zijn. Voor onze klanten gaat het in dit geval om de (water)wegen, groenvoorzieningen, terreinen,  installaties en aanverwante zaken die zij beheren of waarvan zij eigenaar zijn. Wanneer een eigenaar of beheerder met een ISO 55001 gecertificeerde organisatie in zee gaat, kan er op worden vertrouwd dat de assets goed worden onderhouden en dat er tijdige en juiste adviezen worden verstrekt over groot onderhoud, upgrading en eventuele vervanging/renovatie van assets.

LwnStn_Onderdeel_Logo_vD-fckopie_2

Volg ons: