IMG-20200408-WA0025

Bokashi verwerkt in Gelderland

Voor de Provincie Gelderland (regio Stedendriehoek) verzorgt Van Doorn het integraal onderhoud op verhardingen, wegmeubilair en bermen, waaronder het maaiwerk. In 2019 werd gestart om het maaisel uit bermen en watergangen te verwerken volgens de Bokashi methode. Eind maart werden de eerste resultaten zichtbaar.

Onze Bokashi werkwijze

In 2019 verwerkte Van Doorn, tijdens de tweede maaironde, een groot deel van het maaisel uit bermen en watergangen volgens de Bokashi methode. Bij loonwerkers in het projectgebied werden twee ‘kuilen’ gemaakt. In elke kuil werd ruim 300 ton aan maaisel met kalk en enzymen gestort. Het inkuilen gebeurde in oktober en november 2019. Op 25 maart opende Van Doorn de eerste kuil en kon het materiaal op het land verwerkt worden.

De eerste resultaten zijn positief

Wat de resultaten komend seizoen zullen zijn, moet nog blijken. Tot nu toe is Van Doorn erg tevreden over de eerste resultaten. Van Doorn wil voor de provincie Gelderland meer materiaal op de Bokashi manier verwerken. Ook bekijkt Van Doorn wat de mogelijkheden op andere projecten zijn.

Wat is Bokashi?

Bokashi is het Japanse woord voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. Met de Bokashi methode wordt groenmateriaal gefermenteerd tot een groenbemester. In het geval van Van Doorn gaat het hier om gras- en slootmaaisel. Het fermentatieproces gebeurt door kalk en enzymen toe te voegen aan het maaisel. Dit mengsel wordt vervolgens ingekuild voor een periode van 3 tot 5 maanden, waarna het als organische stof in de landbouw gebruikt kan worden. Zo draagt het Bokashi materiaal bij aan een gezondere landbouw.

Het is onze uitdaging om het aantal stoorstoffen in het maaisel te verminderen. Stoorstoffen zijn bijvoorbeeld zwerfvuil. Daarnaast is het belangrijk om boeren enthousiast te maken voor de verwerking van bermmaaisel via de Bokashi methode. 

Volg ons: