haven antwerpen

Definitieve gunning onderhoud Haven van Antwerpen

Op 28 juni 2019 is het onderhoud van de Haven van Antwerpen definitief gegund aan VDC Aannemingen (Antwerpen) en Van Doorn (Geldermalsen). Hiermee wordt de combinatie VDC/ Van Doorn de komende 4 jaren verantwoordelijk voor het netheidsonderhoud van zowel de linker- als de rechteroever van het havengebied van Antwerpen. De gunning van de opdracht vond plaats op basis van de totaalscore van prijs én het EMVI-Plan. Quadraat schreef het EMVI-plan dat deze tender tot een succes maakte.

 “Het gaat om een groot project met een totale aanneemsom van €1.850.000,- “ vertelt Dorma Corten, die samen met Chris Baggerman van Quadraat het EMVI-plan schreef in opdracht van VDC/Van Doorn.

“VDC/Van Doorn gaat het netheidsonderhoud van het havengebied doen. Denk bijvoorbeeld aan groenonderhoud, het maaien van de bermen, onkruidbestrijding, het opruimen van zwerfafval en illegale dumpingen en het sneeuw- en ijsvrij houden van de wegen in de winter.”

Een aantal jaar geleden heeft Quadraat voor VDC ook al eens een EMVI-plan geschreven voor het netheidsonderhoud, vertelt Dorma. “Toen werd de opdracht net niet gegund, maar de reacties waren wel heel positief. In maart kregen we vanuit Van Doorn / VDC de vraag om opnieuw een EMVI-plan in te dienen. Het was nog een hele een uitdaging, want er zat veel haast achter.”

Dorma en Chris schreven namens Van Doorn en VDC het EMVI-plan voor drie percelen. Hun inspanningen werden beloond. Perceel 1 is aan Van Doorn en VDC gegund. Dat is verreweg het grootste onderdeel van het project.