10496020_577396915702361_4593485074711346468_o-1024x666

Assetmanagement

De Business unit Van Doorn Assetmanagement (VDAM) is een volwaardige en zelfstandige business unit binnen Van Doorn Geldermalsen en heeft als taak het aansturen en uitvoeren van beheer- en onderhoudscontracten van natte en droge infrastructuur (conform UAV-gc). De unit kenmerkt zich door innovatief en praktisch onderhoudsmanagement. De organisatiestructuur van VDAM is ingericht conform ISO 55001.

Geïntegreerde samenwerking

Kenmerkend zijn de geïntegreerde samenwerkingsconcepten met functionele eisen en systeem gerichte contractbeheersing. Er zijn strategische samenwerkingsverbanden, onder andere met Dura Vermeer, Arcadis, Spie, Ploegam, Van den Biggelaar en Gebr. Van Esch, met de namen: DAS Infra, Via Optimum, Waaksaam en EschDoorn.

Langlopende prestatiecontracten

Al het dagelijks onderhoud van een gebied is gebundeld in prestatiecontracten met een looptijd van 5 tot 7 jaar. Dat betekent dat de opdrachtnemer de toestand van de asset handhaaft en monitort door middel van het uitvoeren van taken en services. Waar nodig voert VDAM activiteiten uit om de toestand van het areaal te upgraden. Onze opdrachtgevers zijn: bedrijven, gemeenten, provincies en het rijk.

Areaalverbetering

In de prestatiecontracten voeren wij niet alleen het onderhoud uit, maar geven wij op maat gesneden adviezen om het functioneren en presteren van het terrein of areaal te verbeteren zodat het steeds beter voldoet aan de wensen van de klant.

Van Doorn werkt met behulp van:

  • Een eigen Onderhoudsmanagementsysteem (OMS),
  • Een eigen Dienst ‘Schouw, Inspectie & Advies’, met gespecialiseerde medewerkers die de toestand van het areaal dagelijks in kaart kunnen brengen
  • Eigen inspecteurs en inspectiebedrijven die met hulp van moderne technieken de conditie van het areaal in kaart brengen en vastleggen en gerichte technische inspecties kunnen uitvoeren
  • Technische adviseurs die de toestand van het areaal interpreteren en met investeringsvoorstellen komen om de veiligheid en doorstroming te verbeteren
  • Diverse mogelijkheden om te rapporteren over het presteren van het terrein of areaal met behulp van overzichten en dashboards
  •  ‘Samen Beter Werken’ systeem

ISO 55001 Assetmanagement

Efficiënt assetmanagement betekent het zodanig managen van alle infrastructurele voorzieningen (wegen, installaties, groenvoorzieningen, etc.) dat deze gedurende hun hele levensduur optimaal functioneren tegen het meest optimale kostenniveau. Dit kan van toepassing zijn op een areaal van autosnelwegen, maar evengoed op het wijkbeheer voor een gemeente.

Beheerders van de buitenruimte staan soms voor moeilijke keuzes. Wat is bijvoorbeeld de goede balans tussen aanleg- en onderhoudskosten die gedurende de levenscyclus van een asset op zullen treden? VDAM bezit de kennis en expertise om te helpen om de juiste afwegingen te maken. Zij optimaliseren het onderhoud en denken mee in de ontwerpfase van infrastructuur om zo tot de optimale prijs/prestatieverhoudingen te komen.

Volg ons: