35508065390_278044dcc5_o-1024x576

Reiniging

Schone wegen, tunnels en straten vragen om innovatief en krachtig materieel. Van Doorn Geldermalsen B.V. heeft een specialistisch machinepark tot zijn beschikking. Daarmee voeren we reinigingswerkzaamheden uit als onderdeel van onze eigen onderhoudscontracten, maar ook voor losstaande projecten of als onderaannemer.

Werkzaamheden die wij uitvoeren zijn:

  • Reiniging van wegverhardingen; multifunctionele wegdekreiniging, ZOAB*, veegwerk.
  • Reiniging van rioolstelsels.
  • Reiniging van tunnelwanden.
  • Kolkenreiniging
  • Demarkering van wegbelijning.
  • Veegwerk op grote en kleine asfalteerprojecten.
  • Mechanische onkruidbestrijding.
  • Reiniging tijdens en na calamiteiten.
  • (Preventieve) gladheidsbestrijding.

 

*We hebben ook ervaring met het reinigen van Dubofalt, een soort ZOAB met een geluidsreducerende deklaag.

Volg ons: