gunning onderhoud BMK verkleinde afbeelding

Gunning meerjarig onderhoud Brabantse en Midden-Limburgse Kanalen

Op 11 juli 2019 werd tijdens een Award Meeting het meerjarig onderhoud van de Brabantse en Midden-Limburgse Kanalen (BMK) definitief gegund aan Van Doorn Geldermalsen. Opdrachtgever is Rijkswaterstaat. Het gaat om een meerjarig prestatiecontract voor het onderhoud van in totaal 499 km oevers, 36 terreinen en 329 objecten. De uitvoering van het werk start op 1 januari 2020 en loopt door tot 31 december 2024 met de mogelijkheid tot 2 jaar verlenging.

Tijdens een feestelijke startupbijeenkomst ondertekenden Teun Ruijters portfoliomanager Rijkswaterstaat en Barend van Doorn directeur van Van Doorn symbolisch het contract en de samenwerkingsafspraken. De ondertekening is het sluitstuk van de onderbouwingsfase.

De selectie van inschrijvers vond plaats op basis van een Best Value Procurement procedure (BVP). Het uitgangspunt van deze methodiek is dat inschrijvingen met de meeste waarde tegen de laagste prijs geselecteerd worden. Uit de beoordeling van de Best Value dossiers en de interviews met sleutelfunctionarissen kwam Van Doorn als beste inschrijver naar voren. 

De werkzaamheden

Het doel van het contract is het monitoren, in stand houden en verbeteren van het natte areaal in de regio Zuid-Nederland. De werkzaamheden bestaan uit het verrichten van vast en variabel onderhoud aan waterwegen, groenvoorzieningen en water gerelateerde objecten en het adviseren over de instandhouding van het areaal.

Opvallend aan dit contract is dat er relatief veel verschillende soorten activiteiten onder vallen, zoals het verwisselen van sluisdeuren, het stralen en conserveren van vaste bruggen en het renoveren van beweegbare bruggen. Het werk wordt via systeem gerichte contractbeheersing uitgevoerd. Bij de uitvoering van het werk zijn veel disciplines betrokken. De totale waarde van het contract is 20 miljoen.

Het areaal

In totaal gaat het om een fors areaal zowel in het buitengebied als in de bebouwde kom met 499 km oevers, 65 aanleginrichtingen, 27 beweegbare bruggen, 35 vaste bruggen, 36 sifons/ duikers, 36 terreinen en 14 waterreguleringswerken.

Het areaal omvat de volgende waterwegen: het Wilhelminakanaal, de Zuid-Willemsvaart, het Maximakanaal, het Markkanaal, de Amertak, het Oude Maasje/ Zuiderkanaal, het Kanaal Wessem-Nederweert en de Noordervaart.