edf

Onderhoud Watersysteem BMK

Afgelopen juli gunde Rijkswaterstaat het meerjarig onderhoud van de Brabantse en Midden-Limburgse Kanalen (BMK) definitief aan Van Doorn Geldermalsen. Op 1 januari starten de werkzaamheden officieel.

Op dit moment is Van Doorn druk met de voorbereidingen en vindt de overdracht plaats. Om inzicht in de huidige staat van het areaal en de benodigde werkzaamheden te krijgen, voerde Van Doorn in oktober een nulmeting uit. Met speciale camera’s werden in 7 dagen 570 kilometer oevers in beeld gebracht. De verkregen beelden helpen ons om straks zo gericht mogelijk onderhoud te kunnen doen en de werkzaamheden goed in te plannen. We zijn er klaar voor!   

Over het project

Het project Onderhouden Watersysteem Brabantse en Midden-Limburgse Kanalen bestaat uit het verrichten van vast en variabel onderhoud aan waterwegen, groenvoorzieningen en water gerelateerde objecten en het adviseren over de instandhouding van het areaal. In totaal gaat het om een fors areaal zowel in het buitengebied als in de bebouwde kom met 499 kilometer oevers, 65 aanleginrichtingen, 27 beweegbare bruggen, 35 vaste bruggen, 36 sifons/duikers, 36 terreinen en 14 waterreguleringswerken.