11174457_822638224487018_7685636153357342943_o

Opnieuw ISO 55001 certificaat voor Van Doorn

Van Doorn Geldermalsen BV is door een auditteam van Kiwa bezocht voor een hercertificatie-audit van het ISO 55001 certificaat. In maart 2016 werd het ISO 55001 certificaat voor het eerst aan Van Doorn Geldermalsen verleend, vervolgens werden er tweemaal opvolgingsaudits gehouden. Nu was het tijd voor een volledige hercertificatie-audit, waarbij een groot aantal medewerkers door de auditoren werd geïnterviewd en er ook veel documentatie werd doorgenomen. De meerdaagse audit resulteerde in nul tekortkomingen en een nieuw ISO 55001 certificaat, voor assetmanagement op infrastructuur en groenvoorzieningen. Het nieuwe document is geldig tot 2022.

ISO 55001 is hét kwaliteitskeurmerk voor assetmanagement
ISO 55001 is een managementsysteem dat is gericht op het zorgvuldig bouwen en beheren van alle assets, zodat deze gedurende hun hele levensduur optimaal functioneren tegen het meest optimale kostenniveau. Erik van Doorn, operationeel directeur en verantwoordelijk voor Kwaliteit, Arbo en Milieu:  “Onze klanten zijn beheerder of eigenaar van (infrastructurele) voorzieningen in de buitenruimte, zoals: (water)wegen, groenvoorzieningen, terreinen,  installaties en aanverwante zaken. Wanneer een eigenaar of beheerder met ons als ISO 55001 gecertificeerde organisatie in zee gaat, kan hij er op vertrouwen dat de assets goed worden onderhouden en dat er tijdige en juiste adviezen worden verstrekt over groot onderhoud, upgrading en eventuele vervanging/renovatie van assets.”

Onderhoud is al meer dan 55 jaar het hart van ons bedrijf
Robert van Doorn, commercieel directeur en verantwoordelijk voor de Unit Integrale Projecten, van waaruit alle beheer & onderhoudsprojecten worden aangestuurd:  “Van Doorn Geldermalsen is één van de belangrijkste spelers in de markt van infrastructurele beheer & onderhoudsprojecten. Daarom hebben wij er bewust voor gekozen om de ISO 55001 certificatie niet voor één afzonderlijk project te behalen, maar voor álle meerjarige beheer & onderhoudsprojecten. De hercertificatie van ISO 55001 is een belangrijke bevestiging van de klantwaarde en de kwaliteit die Van Doorn Geldermalsen realiseert. Onze betrokken en deskundige medewerkers zijn daarbij van essentieel belang. Bij ons is onderhoud niet iets wat we ‘erbij’ doen, maar het vormt al meer dan 55 jaar het hart van ons bedrijf. Onder het nu opnieuw verleende ISO 55001 certificaat valt op dit moment ruim 1.100 kilometer wegenareaal, die Van Doorn Geldermalsen in beheer en onderhoud heeft. Onze doelstelling is om dit in de nabije toekomst uit te breiden en ook waterwegen en gemeentelijk areaal toe te voegen aan ons assetmanagement portfolio.”

Wij helpen u graag bij het maken van de juiste afwegingen bij het beheer en onderhoud van uw buitenruimte!
Beheerders van de buitenruimte moeten soms moeilijke keuzes maken. Wat is bijvoorbeeld de goede balans tussen de kosten van aanleg en onderhoud die gedurende de levenscyclus van de asset op zullen treden? Van Doorn Geldermalsen bezit de kennis en expertise om te helpen de juiste afwegingen te maken. Zij optimaliseren het onderhoud en denken mee in de ontwerpfase van infrastructuur om zo tot de optimale prijs/prestatieverhoudingen te komen.

Vragen of interesse?
Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem contact op met onze Manager Integrale Projecten via: 0345-571141.