Alkmaar-brievenbus-720x208

Prestatiecontract West Nederland Noord perceel Noord

Via OptimumVan Doorn Geldermalsen en Dura Vermeer Divisie Infra BV (samen “Via Optimum”) hebben van RWS het prestatiecontract West Nederland Noord perceel Noord (District Alkmaar) gegund gekregen.

De werkzaamheden

Naast het gebruikelijk onderhoud aan de 160 km rijkswegen betreft het ook het onderhoud aan vier beweegbare bruggen en het onderhoud aan de veerhavens voor de boot naar Texel. Tevens behoren asfaltwerkzaamheden tot dit contract.

Looptijd contract

Het contract heeft een looptijd van drie jaar met twee maal de mogelijkheid tot verlenging met een jaar.

Partners

Van Doorn Geldermalsen en Dura Vermeer werken momenteel al op meerdere (onderhouds)-contracten samen, waarbij ook Spie Nederland en Arcadis als ‘vaste’ onderaannemers zijn betrokken. Als partners hebben ze daarom de nodige ervaring en kennis opgebouwd en hun organisaties ingericht om dit soort moderne contracten goed uit te kunnen voeren.

Vestiging Middenmeer

Het dagelijks onderhoud van Van Doorn zal aangestuurd worden vanuit onze vestiging Van Doorn in Middenmeer. Van Doorn is daar al aanwezig vanwege de werkzaamheden die voortkomen uit het 10 jarig onderhoudscontract dat Dura Vermeer daar heeft voor het onderhoud aan de provinciale wegen en vaarwegen in de Kop van Noord Holland. Voor Dura Vermeer voert Van Doorn de droge onderhoudstaken uit en verricht het calamiteitenmanagement.