Amsteldiepdijk_sluis

Testwerkzaamheden Balgzandbrug

Rijkswaterstaat heeft in de nachten van 10 tot 12 augustus 2016 uitgebreide testwerkzaamheden uitgevoerd aan de Balgzandbrug bij de Van Ewijcksluis (N99) in Anna Paulowna, in het kader van het landelijke programma IMPAKT.  Tijdens de test werd de staat van het object onderzocht en bepaald wanneer onderhoud nodig is. De Balgzandbrug was tijdens de werkzaamheden in beide richtingen afgesloten.

Via Optimum, de combinatie waar Van Doorn deel van uitmaakt, was verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen en het omgevingsmanagement. De werkzaamheden vallen binnen het prestatiecontract RWS West-Nederland Noord, district Noord.

Testwerkzaamheden aan de Balgzandbrug, waarom was dat nodig?

In Noord-Holland zijn veel bruggen en viaducten. Om deze in goede conditie te houden, voert Rijkswaterstaat regelmatig inspecties en onderhoud uit. Bij testwerkzaamheden, zoals nu bij de Balgzandbrug, wordt de staat van het object onderzocht. De bewegende delen van de brug worden gecontroleerd en het functioneren van beveiligingsfuncties in het besturingssysteem wordt getest. Zo werkt Rijkswaterstaat aan een veilig en bereikbaar Nederland. Over weg én water.

IMPAKT

IMPAKT is het Impuls-Programma Aanpak Kritieke Technische infrastructuur. IMPAKT maakt deel uit van het RWS-programma ‘Beveiligd Werken Rijkswaterstaat’. Doel van dit programma is het voldoende beveiligen van de automatisering die betrekking heeft op vitale infrastructuur zoals bruggen, sluizen, waterkeringen, enzovoorts.

Bron: RWS (persbericht 50)