Foto maaien

Veilig maaien

Van Doorn verleende medewerking aan een artikel over veilig maaien in Vakblad Stad + Groen nummer 4-2018: http://www.stad-en-groen.nl/…/artikel…/sg418veiligmaaien.pdf (Auteur: Bart Mullink)

” Wie bermen maait, moet goed letten op de veiligheid tijdens het werk. Ongelukken met andere weggebruikers liggen op de loer, maar ook met de machines zelf kan van alles misgaan. Wie een loopje neemt met de voorschriften, kan daarvan spijt krijgen. Veilig werken begint met zich bewust zijn van de risico’s, weet Erik van Doorn van Van Doorn Geldermalsen B.V. Zoals het een VCA-gecertificeerde onderneming betaamt, laat Van Doorn zijn mensen standaard een laatste minuut risico-analyse (LMRA) uitvoeren.”

Meer lezen: http://www.stad-en-groen.nl/upload/artikelen/sg418veiligmaaien.pdf