verkleind FOTO 5 IMG_20180418_083302058

Vervanging slijtlaag aanleginrichting Veerhaven Den Helder

Maandag 16 april 2018 startte Van Doorn Geldermalsen en Dura Vermeer Divisie Infra BV (samen “Via Optimum”) met het vervangen van de slijtlagen op onderste gedeelte van de dubbeldekse aanleginrichting van het veerhavencomplex in Den Helder. De aanleginrichting is het gedeelte waar auto’s, vrachtauto’s en landbouwvoertuigen de veerpont op rijden. De slijtlaag bleek verouderd en de stroefheid was onvoldoende. De werkzaamheden aan het eerste gedeelte van de slijtlaag vonden plaats in 3 nachten. Het was een unieke klus, die slechts eens in de 7 á 10 jaar plaatsvindt.

Voor de werktijden golden strikte eisen, een strakke planning was noodzakelijk met weinig ruimte voor vertraging. Het werk moest in de nacht plaatsvinden en niet in het weekend of op maandag of vrijdag. Verder mocht de veerverbinding tussen Texel en het vasteland niet gehinderd worden. Ook moest rekening gehouden worden met eventuele nachtelijke noodvaarten voor ambulancevervoer. Het werk werd in twee fases uitgevoerd , in de eerste fase werd de ene helft van het dek vervangen en in de tweede fase de andere helft. Voorafgaand werd de aanleginrichting, die normaliter aan kabels hangt en beweegbaar is, in een stabiele positie – op noodsteunen- gezet.

 Tijdens de eerste nacht schraapten twee 9-tons kranen, uitgerust met twee beitels, stukje voor stukje de deklaag er af. Het was een spannende klus, omdat we vooraf niet wisten hoe vast de bestaande laag op de ondergrond was gehecht. Tijdens de werkzaamheden werd melding gedaan van een noodtransport. Direct moest het materieel het dek verlaten en de aanleginrichting weer operationeel gemaakt worden. Ongeveer een half uur na aankomst van het noodtransport, keerde de ambulance op de boot terug richting Texel en konden de werkzaamheden weer worden voortgezet. Het schrapen van het dek was  rond half 5 klaar, precies binnen de afvaartijd van de pont.

De tweede nacht bracht Rijkswaterstaat een bezoek en werd het dek, met een gesloten straalsysteem, vuil- en vetvrij gemaakt. Opnieuw was er tussentijds een noodtransport. Gelukkig waren op dat moment alleen lichtgewicht machines op het dek aanwezig, waardoor er relatief snel gehandeld kon worden. Na een uitgebreide inspectie op vermoeiingsscheuren en eventuele overige schades, werd primer aangebracht voor een goede hechting tussen het onderliggende staaldek en de slijtlaag.  Omstreeks 4 uur zat de primer erop. Precies volgens de planning!

 

  

Omdat de primer-laag moest uitharden, was het dek gedurende één hele dag niet berijdbaar. Overdag werd een aanvullende staaldiktemeting uitgevoerd, om een indruk te krijgen van de staat van het dek. Uit deze meting kwamen geen bijzondere zaken naar voren. Wel leverde deze meting prachtige beelden op.

In de derde nacht werd de slijtlaag aangebracht: een onderlaag, een strooisel van steenslag en daarop weer een afsluitende laag. Bij deze fase zijn de juiste weersomstandigheden cruciaal voor de hechting. Gelukkig waren de omstandigheden prima en kon het eerste gedeelte van het dek keurig op tijd hersteld worden. Bij goed weer zal in ook de tweede helft van het dek voorzien worden van een nieuwe slijtlaag en kan de nieuwe markering worden aangebracht, om de rijbaan-scheiding weer duidelijk te maken.