DSC_3651_VERKLEIND

Werk voor waterbuffels? Ook dat doen we!

Voor de provincie Noord-Holland maakt Van Doorn natuurgebied De Diemerscheg geschikt voor beheer met waterbuffels. De werkzaamheden vinden plaats in het 1e kwartaal 2020.

Onze aanpak

Naast het geschikt maken voor beheer met een kudde waterbuffels is het belangrijk dat het gebied altijd toegankelijk blijft voor medewerkers van TenneT. Om de hoogspanningsmasten bereikbaar te houden, wordt circa 625 are wilgenopslag onder de hoogspanningsverbinding verwijderd. Door het plaatsen van 7 nieuwe dammen met duiker wordt het hele gebied toegankelijk gemaakt voor de beheerder van de kudde en TenneT. Verder plaatsen we veerasters met een schrikdraadvoorziening en circa 6 km hekwerk om te voorkomen dat de waterbuffels het gebied verlaten. In deze uitdagende klus komen het werken nabij hoogspanningsleidingen en het bewaken van ecologische waarden bij elkaar.

Over De Diemerscheg

De Diemerscheg ligt ten noorden van de A1. Deze groene zone loopt door de wijken van Amsterdam-Oost naar Diemen. Het gebied wordt doorsneden door snelwegen, spoorlijnen en kanalen. Een deel van het gebied wordt ook doorsneden door een hoogspanningsverbinding van TenneT. De Diemerscheg bestaat uit meerdere watergangen waardoor er eilandjes zijn ontstaan.