IMG_20191030_121757_VERKLEIND

Zaaiwerkzaamheden Zuidasdok Amsterdam

Voor het consortium ZuidPlus zaaide Van Doorn Geldermalsen steile taluds in met ‘hydroseeding’.

Te steile taluds kunnen niet op een gewone manier ingezaaid worden. Met hydroseeding wordt onder hoge druk een mengsel van water, gel, mest, kiemversneller en zaden op de grond gespoten. Hierdoor spoelt of waait er geen graszaad weg en ontstaat er vanaf het begin een goede voedingsbodem voor een dichte grasmat.

De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Zuidasdok in Amsterdam.